covid-19 stats

Home > covid-19 stats
Flag Country New Confirmed Total Confirmed New Deaths Total Deaths New Recovered Total Recovered
Afghanistan Afghanistan +292 45280 +17 1712 +146 36122
Albania Albania +744 34300 +19 735 +436 16666
Algeria Algeria +1133 77000 +15 2309 +649 50070
Andorra Andorra +47 6351 0 76 +98 5503
Angola Angola +108 14742 +1 338 +93 7444
Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda 0 139 0 4 0 128
Argentina Argentina +7164 1381795 +310 37432 +6834 1210634
Armenia Armenia +813 127522 +26 2002 +3845 98944
Australia Australia +10 27853 0 907 +6 25539
Austria Austria +4377 254710 +118 2577 +7093 182620
Azerbaijan Azerbaijan +3646 98927 +34 1194 +1259 65734
Bahamas Bahamas +29 7460 0 163 +56 5708
Bahrain Bahrain +130 86016 +1 340 +149 84166
Bangladesh Bangladesh +2230 451990 +32 6448 +2266 366877
Barbados Barbados +2 262 0 7 +1 242
Belarus Belarus +1471 126953 +8 1112 +1137 105835
Belgium Belgium +1901 561803 +183 15938 0 0
Belize Belize +86 5335 +5 125 +22 2899
Benin Benin 0 2916 0 43 0 2579
Bhutan Bhutan 0 386 0 0 0 363
Bolivia Bolivia +113 144147 +12 8928 +287 119835
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina +1186 81739 +52 2394 +1765 47525
Botswana Botswana 0 9992 0 31 0 7692
Brazil Brazil +31100 6118708 +630 170115 +28461 5509645
Brunei Darussalam Brunei Darussalam +1 150 0 3 0 145
Bulgaria Bulgaria +4382 129348 +157 3226 +1876 40102
Burkina Faso Burkina Faso +3 2757 0 68 +5 2557
Burundi Burundi +9 673 0 1 0 575
Cambodia Cambodia +1 307 0 0 +2 298
Cameroon Cameroon +27 23869 +1 436 0 22177
Canada Canada +5269 345987 +106 11675 +3876 278191
Cape Verde Cape Verde +98 10400 0 104 +42 9833
Central African Republic Central African Republic 0 4911 0 63 0 1924
Chad Chad +1 1649 0 101 +17 1493
Chile Chile +1007 543087 +25 15131 +1310 518834
China China +85 92296 0 4742 +31 86847
Colombia Colombia +7515 1262494 +198 35677 +8960 1167857
Comoros Comoros +11 607 0 7 +7 579
Congo (Brazzaville) Congo (Brazzaville) 0 5632 0 93 0 4988
Congo (Kinshasa) Congo (Kinshasa) +32 12310 +2 331 +47 11433
Costa Rica Costa Rica +895 133190 +21 1662 +637 81973
Croatia Croatia +2323 108014 +47 1445 +2390 87408
Cuba Cuba +71 7950 +1 133 +72 7428
Cyprus Cyprus +252 9199 +2 46 0 2055
Czech Republic Czech Republic +5896 502534 +139 7499 +10850 416832
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire +8 21156 0 131 +14 20833
Denmark Denmark +1367 73539 +8 797 +1044 57591
Djibouti Djibouti +1 5669 0 61 +14 5569
Dominica Dominica 0 77 0 0 0 63
Dominican Republic Dominican Republic +282 139111 +2 2313 +252 113134
Ecuador Ecuador +492 186436 +39 13264 0 164009
Egypt Egypt +361 113742 +13 6573 +122 102103
El Salvador El Salvador +322 37884 +5 1086 +298 34595
Equatorial Guinea Equatorial Guinea 0 5137 0 85 0 5005
Eritrea Eritrea 0 558 0 0 0 473
Estonia Estonia +203 10159 +2 94 +294 6014
Ethiopia Ethiopia +388 106591 +10 1661 +179 66018
Fiji Fiji +3 38 0 2 0 33
Finland Finland +353 22289 0 384 0 15300
France France +10186 2206126 +1012 50324 +2087 160257
Gabon Gabon 0 9150 0 59 0 8999
Gambia Gambia 0 3726 0 123 +3 3585
Georgia Georgia +3128 111818 +39 1051 +3045 92215
Germany Germany +16370 963192 +372 14832 +18695 649070
Ghana Ghana +243 51184 0 323 +430 50029
Greece Greece +2131 95137 +101 1815 0 23074
Grenada Grenada 0 41 0 0 0 30
Guatemala Guatemala +627 119349 +7 4099 +519 108338
Guinea Guinea +22 12863 0 75 +24 11877
Guinea-Bissau Guinea-Bissau 0 2422 0 43 0 2309
Guyana Guyana +35 5189 +1 147 +170 4204
Haiti Haiti +5 9229 0 232 0 7886
Holy See (Vatican City State) Holy See (Vatican City State) 0 27 0 0 0 15
Honduras Honduras 0 105211 0 2869 0 46616
Hungary Hungary +3929 181881 +117 4008 +681 44020
Iceland Iceland +9 5298 0 26 +21 5086
India India +44376 9222216 +481 134699 +37816 8642771
Indonesia Indonesia +4192 506302 +109 16111 +2927 425313
Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of +13721 880542 +483 45738 +7309 617715
Iraq Iraq +2292 539749 +35 12031 +2130 469784
Ireland Ireland +219 70930 +5 2028 0 23364
Israel Israel +937 330935 +11 2822 +485 319086
Italy Italy +23227 1455022 +853 51306 +20837 605330
Jamaica Jamaica +79 10422 +4 243 +54 5572
Japan Japan +1232 135786 +14 1963 +1042 112385
Jordan Jordan +4586 192996 +78 2380 +5419 125433
Kazakhstan Kazakhstan +1398 127580 0 1945 +1541 114347
Kenya Kenya +727 78512 +17 1409 +806 52709
Korea (South) Korea (South) +382 31735 +3 513 +103 26825
Kuwait Kuwait +402 140795 +2 870 +559 133407
Kyrgyzstan Kyrgyzstan +481 70366 +4 1241 +433 61593
Lao PDR Lao PDR 0 25 0 0 0 23
Latvia Latvia +457 13693 +13 175 +16 1651
Lebanon Lebanon +1188 118705 +23 934 +1476 70555
Lesotho Lesotho +6 2092 0 44 +1 1277
Liberia Liberia 0 1551 0 82 0 1331
Libya Libya +707 79180 +8 1110 +712 50304
Liechtenstein Liechtenstein +2 1158 +1 13 0 952
Lithuania Lithuania +1167 49393 +17 409 +563 11595
Luxembourg Luxembourg +373 31484 +10 283 +185 22189
Macao, SAR China Macao, SAR China 0 0 0 0 0 0
Macedonia, Republic of Macedonia, Republic of +1037 56164 +15 1561 +998 33892
Madagascar Madagascar 0 17341 0 251 0 16657
Malawi Malawi +8 6017 0 185 +2 5445
Malaysia Malaysia +2188 58847 +4 341 +1673 44153
Maldives Maldives +52 12810 0 46 +45 11660
Mali Mali +91 4417 +2 148 +10 3054
Malta Malta +133 9137 +4 117 +107 6938
Marshall Islands Marshall Islands 0 4 0 0 0 1
Mauritania Mauritania +26 8193 0 169 +27 7636
Mauritius Mauritius 0 494 0 10 0 433
Mexico Mexico +10794 1060152 +813 102739 +6823 791516
Moldova Moldova +1215 99633 +19 2188 +1453 82335
Monaco Monaco +4 587 0 3 +5 523
Mongolia Mongolia +27 699 0 0 0 342
Montenegro Montenegro +570 32188 +6 450 +596 20627
Morocco Morocco +3999 331527 +73 5469 +4118 279276
Mozambique Mozambique +122 15231 +1 127 +179 13408
Myanmar Myanmar +1731 82236 +19 1784 +1077 60965
Namibia Namibia +41 13938 0 145 +38 13272
Nepal Nepal +1790 224078 +24 1361 +2791 204858
Netherlands Netherlands +3926 493744 +90 9035 0 0
New Zealand New Zealand +8 2039 0 25 +2 1955
Nicaragua Nicaragua +59 5784 +1 160 0 4225
Niger Niger +25 1406 0 70 +3 1169
Nigeria Nigeria +168 66607 +1 1169 +70 62311
Norway Norway +534 33717 +3 314 0 17998
Oman Oman +223 122579 +5 1391 +279 113856
Pakistan Pakistan +3009 382892 +59 7803 +1214 332974
Palestinian Territory Palestinian Territory +1811 75007 +11 656 +471 60009
Panama Panama +1272 156930 +13 2986 +1003 138007
Papua New Guinea Papua New Guinea 0 630 0 7 0 588
Paraguay Paraguay +819 77891 +12 1677 +485 55531
Peru Peru +887 950557 +46 35641 +3161 882600
Philippines Philippines +1108 421722 +12 8185 +188 386792
Poland Poland +32733 909066 +540 14314 +15849 454717
Portugal Portugal +3919 268721 +85 4056 +7406 184233
Qatar Qatar +227 137642 0 236 +212 134698
Republic of Kosovo Republic of Kosovo +609 35549 +13 939 +350 21746
Romania Romania +7753 430605 +196 10373 +7344 304188
Russian Federation Russian Federation +24087 2120836 +483 36675 +22742 1621465
Rwanda Rwanda +24 5750 0 47 +44 5241
Réunion Réunion 0 0 0 0 0 0
Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis +2 22 0 0 0 19
Saint Lucia Saint Lucia +3 226 0 2 +3 109
Saint Vincent and Grenadines Saint Vincent and Grenadines 0 84 0 0 0 78
San Marino San Marino 0 1428 0 44 0 1149
Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe 0 981 0 17 0 926
Saudi Arabia Saudi Arabia +252 355741 +15 5811 +495 344311
Senegal Senegal +11 15908 +1 331 +11 15527
Serbia Serbia +6842 133029 +37 1274 0 0
Seychelles Seychelles 0 166 0 0 0 159
Sierra Leone Sierra Leone 0 2406 0 74 +1 1829
Singapore Singapore +18 58183 0 28 +8 58079
Slovakia Slovakia +1021 97493 +16 709 +2805 50738
Slovenia Slovenia +1302 67080 +59 1156 +1029 45587
Solomon Islands Solomon Islands +1 17 0 0 0 5
Somalia Somalia 0 4445 0 113 0 3412
South Africa South Africa +2493 772252 +115 21083 +5249 716444
South Sudan South Sudan 0 3047 0 60 0 1290
Spain Spain +12228 1594844 +537 43668 0 150376
Sri Lanka Sri Lanka +459 20967 +4 94 +465 14962
Sudan Sudan +379 16431 +5 1202 +117 9854
Suriname Suriname +3 5300 +1 117 +4 5177
Swaziland Swaziland +14 6247 0 120 +9 5878
Sweden Sweden +17265 225560 +94 6500 0 0
Switzerland Switzerland +4241 304593 +86 4308 +4800 211500
Syrian Arab Republic (Syria) Syrian Arab Republic (Syria) +74 7369 +5 385 +58 3213
Taiwan, Republic of China Taiwan, Republic of China 0 618 0 7 0 549
Tajikistan Tajikistan +39 11971 0 86 +43 11355
Tanzania, United Republic of Tanzania, United Republic of 0 509 0 21 0 183
Thailand Thailand +4 3926 0 60 +8 3780
Timor-Leste Timor-Leste 0 30 0 0 0 30
Togo Togo +18 2872 0 64 +21 2295
Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago +13 6488 0 115 +17 5639
Tunisia Tunisia +1017 90213 +73 2935 +1457 65303
Turkey Turkey +7381 460916 +161 12672 +3678 381569
Uganda Uganda +241 18406 +5 186 +89 8764
Ukraine Ukraine +12526 665968 +196 11619 +8782 312564
United Arab Emirates United Arab Emirates +1310 161365 +5 559 +683 150261
United Kingdom United Kingdom +11344 1542611 +608 55935 +72 3405
United States of America United States of America +172935 12591163 +2146 259925 +63064 4696664
Uruguay Uruguay +107 4870 +1 72 +63 3827
Uzbekistan Uzbekistan +211 71985 0 604 +186 69240
Vanuatu Vanuatu 0 1 0 0 0 0
Venezuela (Bolivarian Republic) Venezuela (Bolivarian Republic) +355 100498 +3 876 +359 95344
Viet Nam Viet Nam +4 1316 0 35 +2 1153
Western Sahara Western Sahara 0 10 0 1 0 8
Yemen Yemen +7 2114 0 609 +8 1467
Zambia Zambia +12 17466 0 357 +6 16707
Zimbabwe Zimbabwe +90 9398 +1 274 +9 8297

© 2019 Social Media Konnect, All Rights Reserved. Social Media Konnect is a trading name for NODAYSOFF PBC registered in Harare, Zimbabwe.