covid-19 stats

Home > covid-19 stats
Flag Country New Confirmed Total Confirmed New Deaths Total Deaths New Recovered Total Recovered
Afghanistan Afghanistan +314 33908 +957 957 +20847 20847
Albania Albania +82 3188 +83 83 +1832 1832
Algeria Algeria +460 17808 +988 988 +12637 12637
Andorra Andorra 0 855 +52 52 +802 802
Angola Angola +10 396 +22 22 +117 117
Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda +3 73 +3 3 +57 57
Argentina Argentina +3663 90693 +1720 1720 +38313 38313
Armenia Armenia +526 30346 +535 535 +18000 18000
Australia Australia +318 9374 +106 106 +7576 7576
Austria Austria +102 18615 +706 706 +16758 16758
Azerbaijan Azerbaijan +548 22464 +284 284 +13591 13591
Bahamas Bahamas +1 107 +11 11 +89 89
Bahrain Bahrain +597 31528 +103 103 +26520 26520
Bangladesh Bangladesh +3360 175494 +2238 2238 +84544 84544
Barbados Barbados 0 98 +7 7 +90 90
Belarus Belarus +187 64411 +449 449 +53609 53609
Belgium Belgium +87 62210 +9778 9778 +17159 17159
Belize Belize 0 30 +2 2 +19 19
Benin Benin +86 1285 +23 23 +333 333
Bhutan Bhutan 0 80 0 0 +55 55
Bolivia Bolivia +1129 44113 +1638 1638 +13354 13354
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina +217 6086 +214 214 +2815 2815
Botswana Botswana 0 314 +1 1 +31 31
Brazil Brazil +42619 1755779 +69184 69184 +1171447 1171447
Brunei Darussalam Brunei Darussalam 0 141 +3 3 +138 138
Bulgaria Bulgaria +330 6672 +262 262 +3229 3229
Burkina Faso Burkina Faso +2 1005 +53 53 +862 862
Burundi Burundi 0 191 +1 1 +118 118
Cambodia Cambodia 0 141 0 0 +131 131
Cameroon Cameroon 0 14916 +359 359 +11525 11525
Canada Canada +322 108656 +8796 8796 +290 72095
Cape Verde Cape Verde +10 1552 +18 18 +730 730
Central African Republic Central African Republic +91 4200 +52 52 +1142 1142
Chad Chad 0 873 +74 74 +788 788
Chile Chile +3133 306216 +6682 6682 +274922 274922
China China +42 84992 +4641 4641 +79802 79802
Colombia Colombia +4144 128638 +4791 4791 +53634 53634
Comoros Comoros +1 314 +7 7 +272 272
Congo (Brazzaville) Congo (Brazzaville) 0 1821 +47 47 +525 525
Congo (Kinshasa) Congo (Kinshasa) +414 7846 +189 189 +3513 3513
Costa Rica Costa Rica +649 6485 +25 25 +2023 2023
Croatia Croatia +91 3416 +115 115 +2323 2323
Cuba Cuba +4 2403 +86 86 +2244 2244
Cyprus Cyprus +2 1010 +19 19 +839 839
Czech Republic Czech Republic +105 12919 +352 352 +8128 8128
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire +246 11750 +79 79 +5752 5752
Denmark Denmark +16 13117 +609 609 +12246 12246
Djibouti Djibouti +66 4955 +56 56 +4671 4671
Dominica Dominica 0 18 0 0 +18 18
Dominican Republic Dominican Republic +1202 40790 +842 842 +20426 20426
Ecuador Ecuador +976 64221 +4900 4900 +29184 29184
Egypt Egypt +950 79254 +3617 3617 +22753 22753
El Salvador El Salvador +278 8844 +243 243 +5289 5289
Equatorial Guinea Equatorial Guinea 0 3071 +51 51 +842 842
Eritrea Eritrea +17 232 0 0 +107 107
Estonia Estonia +8 2011 +69 69 +1889 1889
Ethiopia Ethiopia +199 6973 +120 120 +2430 2430
Fiji Fiji +5 26 0 0 +18 18
Finland Finland +8 7273 +329 329 +6800 6800
France France +1284 207356 +29982 29982 +78295 78295
Gabon Gabon 0 5871 +46 46 +2682 2682
Gambia Gambia +2 63 +3 3 +32 32
Georgia Georgia +5 968 +15 15 +844 844
Germany Germany +302 199001 +9057 9057 +183728 183728
Ghana Ghana +641 23463 +129 129 +18622 18622
Greece Greece +50 3672 +193 193 +1374 1374
Grenada Grenada 0 23 0 0 +23 23
Guatemala Guatemala +1247 26658 +1092 1092 +3797 3797
Guinea Guinea +184 5881 +36 36 +4672 4672
Guinea-Bissau Guinea-Bissau 0 1790 +25 25 +760 760
Guyana Guyana +2 286 +16 16 +125 125
Haiti Haiti 0 6486 +123 123 +2181 2181
Holy See (Vatican City State) Holy See (Vatican City State) 0 12 0 0 +12 12
Honduras Honduras +406 26384 +704 704 +2779 2779
Hungary Hungary +10 4220 +591 591 +2887 2887
Iceland Iceland +2 1882 +10 10 +1854 1854
India India +26506 793802 +21604 21604 +495513 495513
Indonesia Indonesia +2657 70736 +3417 3417 +32651 32651
Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of +2079 250458 +12305 12305 +212176 212176
Iraq Iraq +2170 69612 +2882 2882 +39502 39502
Ireland Ireland +23 25565 +1743 1743 +23364 23364
Israel Israel +1268 34825 +348 348 +18452 18452
Italy Italy +214 242363 +34926 34926 +193978 193978
Jamaica Jamaica +2 753 +10 10 +603 603
Japan Japan +356 20617 +982 982 +17412 17412
Jordan Jordan 0 1169 +10 10 +982 982
Kazakhstan Kazakhstan +3688 54747 +264 264 +35137 35137
Kenya Kenya +447 8975 +173 173 +2657 2657
Korea (South) Korea (South) +45 13338 +288 288 +12065 12065
Kuwait Kuwait +833 52840 +382 382 +42686 42686
Kyrgyzstan Kyrgyzstan +511 9358 +122 122 +3134 3134
Lao PDR Lao PDR 0 19 0 0 +19 19
Latvia Latvia +13 1154 +30 30 +1019 1019
Lebanon Lebanon +65 2011 +36 36 +1368 1368
Lesotho Lesotho +43 134 +1 1 +20 20
Liberia Liberia +31 957 +42 42 +398 398
Libya Libya +74 1342 +38 38 +307 307
Liechtenstein Liechtenstein 0 84 +1 1 +81 81
Lithuania Lithuania +3 1857 +79 79 +1564 1564
Luxembourg Luxembourg +69 4719 +110 110 +4056 4056
Macedonia, Republic of Macedonia, Republic of +166 7572 +362 362 +3624 3624
Madagascar Madagascar +209 3782 +33 33 +1950 1950
Malawi Malawi +78 1942 +25 25 +369 369
Malaysia Malaysia +6 8683 +121 121 +8499 8499
Maldives Maldives +36 2553 +13 13 +2227 2227
Mali Mali +12 2370 +120 120 +1621 1621
Malta Malta +1 674 +9 9 +656 656
Mauritania Mauritania +39 5126 +144 144 +2026 2026
Mauritius Mauritius 0 342 +10 10 +330 330
Mexico Mexico +7280 282283 +33526 33526 +219628 219628
Moldova Moldova +195 18666 +624 624 +11936 11936
Monaco Monaco 0 108 +4 4 +96 96
Mongolia Mongolia 0 227 0 0 +197 197
Montenegro Montenegro +59 1019 +19 19 +320 320
Morocco Morocco +308 15079 +242 242 +11447 11447
Mozambique Mozambique +21 1092 +9 9 +340 340
Myanmar Myanmar +4 321 +6 6 +254 254
Namibia Namibia +22 615 0 0 +25 25
Nepal Nepal +108 16531 +35 35 +7891 7891
Netherlands Netherlands +54 51013 +6156 6156 +192 192
New Zealand New Zealand +2 1542 +22 22 +1497 1497
Nicaragua Nicaragua 0 2846 +91 91 +1993 1993
Niger Niger 0 1097 +68 68 +976 976
Nigeria Nigeria +499 30748 +689 689 +12546 12546
Norway Norway +15 8965 +252 252 +8138 8138
Oman Oman +1518 51725 +236 236 +33021 33021
Pakistan Pakistan +2751 243599 +5058 5058 +149092 149092
Palestinian Territory Palestinian Territory +191 5220 +24 24 +525 525
Panama Panama +965 42216 +839 839 +20437 20437
Papua New Guinea Papua New Guinea 0 11 0 0 +8 8
Paraguay Paraguay +84 2638 +20 20 +1229 1229
Peru Peru +3537 316448 +11314 11314 +207802 207802
Philippines Philippines +1395 51754 +1314 1314 +12813 12813
Poland Poland +262 36951 +1551 1551 +25477 25477
Portugal Portugal +418 45277 +1644 1644 +30049 30049
Qatar Qatar +557 102110 +142 142 +97272 97272
Republic of Kosovo Republic of Kosovo +214 4100 +86 86 +2063 2063
Romania Romania +614 30789 +1834 1834 +20969 20969
Russian Federation Russian Federation +6491 706240 +10826 10826 +480494 480494
Rwanda Rwanda +16 1210 +3 3 +623 623
Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis 0 16 0 0 +15 15
Saint Lucia Saint Lucia 0 22 0 0 +19 19
Saint Vincent and Grenadines Saint Vincent and Grenadines 0 29 0 0 +29 29
San Marino San Marino +1 699 +42 42 +656 656
Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe +2 726 +14 14 +283 283
Saudi Arabia Saudi Arabia +3183 223327 +2100 2100 +161096 161096
Senegal Senegal +127 7784 +143 143 +5169 5169
Serbia Serbia +266 17342 +352 352 +13651 13651
Seychelles Seychelles +3 94 0 0 +11 11
Sierra Leone Sierra Leone +14 1598 +63 63 +1123 1123
Singapore Singapore +125 45423 +26 26 +41645 41645
Slovakia Slovakia +53 1851 +28 28 +1477 1477
Slovenia Slovenia +13 1776 +111 111 +1429 1429
Somalia Somalia +10 3038 +92 92 +1209 1209
South Africa South Africa +13674 238339 +3720 3720 +113061 113061
South Sudan South Sudan 0 2021 +38 38 +333 333
Spain Spain +543 253056 +28401 28401 +150376 150376
Sri Lanka Sri Lanka +60 2154 +11 11 +1979 1979
Sudan Sudan +74 10158 +641 641 +5200 5200
Suriname Suriname +29 694 +17 17 +456 456
Swaziland Swaziland +75 1213 +17 17 +609 609
Sweden Sweden +475 74333 +5500 5500 0 0
Switzerland Switzerland +88 32586 +1966 1966 +29400 29400
Syrian Arab Republic (Syria) Syrian Arab Republic (Syria) 0 372 +14 14 +126 126
Taiwan, Republic of China Taiwan, Republic of China 0 449 +7 7 +438 438
Tajikistan Tajikistan +46 6410 +54 54 +5067 5067
Tanzania, United Republic of Tanzania, United Republic of 0 509 +21 21 +183 183
Thailand Thailand +5 3202 +58 58 +3085 3085
Timor-Leste Timor-Leste 0 24 0 0 +24 24
Togo Togo +9 704 +15 15 +483 483
Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 0 133 +8 8 +120 120
Tunisia Tunisia +10 1231 +50 50 +1055 1055
Turkey Turkey +1024 209962 +5300 5300 +190390 190390
Uganda Uganda +23 1000 0 0 +908 908
Ukraine Ukraine +828 52285 +1344 1344 +24606 24606
United Arab Emirates United Arab Emirates +532 53577 +328 328 +43570 43570
United Kingdom United Kingdom +643 289154 +44687 44687 +1378 1378
United States of America United States of America +63247 3117946 +133290 133290 +969111 969111
Uruguay Uruguay +3 977 +29 29 +878 878
Uzbekistan Uzbekistan +472 11564 +51 51 +7287 7287
Venezuela (Bolivarian Republic) Venezuela (Bolivarian Republic) +364 8372 +80 80 +2544 2544
Viet Nam Viet Nam 0 369 0 0 +347 347
Western Sahara Western Sahara 0 10 +1 1 +8 8
Yemen Yemen +38 1356 +361 361 +619 619
Zambia Zambia 0 1895 +42 42 +1348 1348
Zimbabwe Zimbabwe 0 885 +9 9 +206 206

© 2019 Social Media Konnect, All Rights Reserved. Social Media Konnect is a trading name for NODAYSOFF PBC registered in Harare, Zimbabwe.